spektrum elektromagnetyczne

spektrum elektromagnetyczne – całkowity zakres promieniowania elektromagnetycznego. Roz­ciąga się od najniższych długości fali poniżej nanometra do długości fali dłuższej niż kilo­metr.