spirometr

spirometrurządzenie służące do pomiaru pojemności płuc. Rejestruje objętość lub/i prędkość powietrza wdychanego oraz wydychanego (test spirometryczny).

Kurs: Człowiek – układ oddechowy(3L)(4.4.)
Kurs: Człowiek – układ oddechowy(4L)(4.4.)