splątek

splątek – charakterystyczny dla mszaków plechowaty twór, który jest młodocianą fazą rozwoju gametofitu. Wyrasta z haploidalnego zarodnika i zazwyczaj jest tworem efemerycznym (zamiera po powstaniu ulistnionego gametofitu). 

Splątek mchów (w tym płonników) ma postać nitkowatej, rozgałęzionej plechy z chwytnikami. Jego część rozwijająca się pod ziemią jest bezzieleniowa, nadziemna jest zielona i fotosyntetyzuje. Na końcach nici splątka powstaje kilka komórek wzrostowych – mchy tworzą więc darnie, a nie rosną pojedynczo.

U wątrobowców takich, jak np. marszancja splątek jest słabiej rozwinięty. rozwija się najpierw jako krótka nitka jedno- lub kilkukomórkowa. Na jej końcu rozwija się twór o nieregularnym, bryłowatym kształcie, przekształcający się w końcu w dojrzały gametofit.

Kurs: Rośliny (3.) (3-letnie lieum)

Kurs: Rośliny (3.) (4-letnie lieum)