splicing

splicing – usunięcie/wycinanie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych. Proces zachodzi podczas obróbki potranskrypcyjnej.

Dla olimpijczyków: splicing jest katalizowany przez kompleks białek i RNA zwany spliceosomem. W niektórych przypadkach następuje też samowycinanie się intronów, bez udziału spliceosomu. Funkcję katalityczną pełni wówczas RNA (rybozym).

Kurs: Genetyka (5.4.)