sporofit

sporofit – u roślin lub niektórych protistów, u których występuje przemiana pokoleń, wielokomórkowa forma diploidalna, która powstaje z połączenia gamet. Sporofit produkuje poprzez mejozę haploidalne zarodniki, które rozwijają się w gametofity.

Por. przemiana pokoleń

więcej dowiesz się w kursie: Protisty 4L (2.6.)(liceum 4-letnie) oraz w e-booku

więcej dowiesz się w kursie: Protisty 3L (2.6.)(liceum 4-letnie) oraz w e-booku

więcej dowiesz się w kursie: Rośliny 4L (1.5.)(liceum 4-letnie) (oraz w innych lekcjach tego kursu i w e-booku)

więcej dowiesz się w kursie: Rośliny 4L (1.5.)(liceum 3-letnie) (oraz w innych lekcjach tego kursu i w e-booku)