sporofit

sporofit – u roślin lub niektórych protistów, u których występuje przemiana pokoleń, wielokomórkowa forma diploidalna, która powstaje z połączenia gamet. Sporofit produkuje poprzez mejozę haploidalne zarodniki, które rozwijają się w gametofity.

Por. przemiana pokoleń