sporogonia

sporogonia – wielokrotne podziały jądra i cytoplazmy zygoty niektórych pasożytniczych pierwotniaków (gł. sporowców, np. zarodźca malarii). Proces prowadzi do powstania form inwazyjnych — sporozoitów.

Kurs: Protisty (5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (5.) (4-letnie liceum)