sprzężenie zwrotne dodatnie

sprzężenie zwrotne dodatnie (dodatnie sprzężenie zwrotne)  – mechanizm kontroli fizjologicznej, w którym zmiana czynników fizjologicznych wywołuje odpowiedź, która wzmacnia te zmiany.

Por. sprzężenie zwrotne ujemnesprzężenie zwrotne dodatnie