sprzężenie zwrotne

« Powrót do Słownika

sprzężenie zwrotne – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu, systemu lub układu, na jego stan początkowy (wejściowy). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej). Wyróżnia się:

Sprzężenia zwrotne ujemne w organizmach są wykorzystywane w kontroli metabolicznej/fizjologicznej do utrzymywania stanu równowagi.

(ang. feedback)

Trywialnie: układ, w którym element A działa na element B, który pod tym wpływem działa na element A.

« Powrót do Słownika