sprzężenie zwrotne

sprzężenie zwrotne – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu, systemu lub układu, na jego stan początkowy (wejściowy). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej). Wyróżnia się:

  • sprzężenie zwrotne dodatnie – gdy sygnał zwrotny dodaje się do wartości referencyjnej (wzmocnienie),
  • sprzężenie zwrotne ujemne – gdy sygnał zwrotny odejmuje się od wartości referencyjnej (hamowanie).

Sprzężenia zwrotne ujemne w organizmach są wykorzystywane w kontroli metabolicznej/fizjologicznej do utrzymywania stanu równowagi.

(ang. feedback)

Trywialnie: układ, w którym element A działa na element B, który pod tym wpływem działa na element A.