śródmózgowie

śródmózgowie  – jeden z trzech embrionalnych regionów mózgowia kręgowców. Rozwija się w ośrodki integrujące informacje czuciowe oraz przesyłające je do mózgu. Łączy się z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym oraz z międzymózgowiem.