stała Michaelisa

stała Michaelisa – takie stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej tej reakcji. Stała ta jest wyrażana w molach na dm³ i określa powinowactwo enzymu do substratu (im mniejsza jest wartość stałej tym powinowactwo jest większe).

Wartość stałej Km dla większości enzymów przyjmuje wartości z zakresu 10−5 do 10−3 mol/dm−3 .

Kurs: Metabolizm (2.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (2.5.) (4-letnie liceum)