stała sedymentacji Svedberga

stała sedymentacji Svedberga (S) – współczynnik określający szybkość poruszania się cząstek koloidalnych pod wpływem sił odśrodkowych w ultrawirówkach, czyli sedymentację. W biologii współczynnik ten wykorzystuje się do określenia masy lub wielkości bardzo małych obiektów, np. rybosomów, cząsteczek RNA. Im większa wartość S, tym szybciej obiekt się porusza (“opada”).