stałocieplność

stałocieplność – właściwość fizjologiczna zwierząt polegająca na utrzymywaniu prawie stałej temperatury wewnętrznej, niezależnie od zmian temperatury otoczenia. Występuje u ptaków i ssaków.

Uwaga: termin różnie interpretowany – por. kurs: Strunowce (12.6.)