statocysta

« Powrót do Słownika

statocysta – rodzaj mechanoreceptora biorącego udział w utrzymaniu równowagi u bezkręgow­ców. Wykorzystuje działanie grawitacji na statolity, które uciskają wyposażone w rzęski komórki receptorowe.

« Powrót do Słownika