staw

staw – ruchome połączenie między składnikami szkieletu zewnętrznego (u stawonogów) lub wewnętrznego (u kręgowców). Stawy różnią się ukształtowaniem powierzchni i stopniem ruchomości. Stawy kręgowców są ruchomymi połączeniami kości. W skład stawu kręgowca wchodzą:

  • chrząstki stawowe pokrywające powierzchnie stawowe kości (odporna na ścieranie chrząstka szklista);
  • błoniasta torebka stawowa;
  • szczelinowata jama stawowa wypełniona mazią stawową (pełniącą rolę tłustego smaru).

Uwaga: w skład stawu mogą też wchodzić więzadła stawowe lub chrząstki śródstawowe (tzw. łąkotki). 

(łac. articulatio)

Kurs: Bezkręgowce (12.3.) (u stawonogów) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (12.3.) (u stawonogów) (4-letnie liceum)

Kurs: Człowiek – układ narządów ruchu (1.5.) (stawy człowieka)