stopa

stopa – (w bot.) część sporofitu mszaków, która pobiera cu­kry, aminokwasy, wodę i sole mineralne z rgametofitu poprzez komórki transportujące.