stopochodność

stopochodność – sposób chodzenia niektórych ssaków na całej powierzchni podeszw stóp i dłoni. Podczas chodzenia kości stóp i dłoni układają się w poziomo, prostopadle do kości podudzia. Do stopochodnych zalicza się głównie człekokształtne i niedźwiedzie.