strategia życiowa

strategia życiowa – zakodowane genetycznie cechy funkcjonowania osobników, które wpływają na przeżywalność gatunku (umożliwiające przetrwanie).