stratyfikacja

stratyfikacja – na ogół wpływ niskiej temperatury i wilgotnego podłoża na zmiany poziomu hormonów, np. u marchwi, łubinu. Celem jest przyspieszenie kiełkowania (przez usunięcie blokad spoczynku bezwzględnego).

Por. także . skaryfikacja

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.4.) (4-letnie liceum)