strefa afotyczna

strefa afotyczna – część oceanu lub jeziora poniżej strefy fotycznej, gdzie światło nie dociera w takim stopniu, aby mogła zachodzić fotosynteza albo światło nie dociera wcale. 

Uwaga: formalnie definiowana jako strefa, gdzie penetracja światła słonecznego jest mniejsza niż 1%.

Kurs: Ekologia (5.4.)