strefa limnetyczna

strefa limnetyczna – w jeziorze dobrze oświetlona (do głębokości poziomu kompensacji) otwarta strefa wód oddalona od brzegu. W mniejszych i płytszych jeziorach sięga dna.

Ogólnie: toń wodna jeziora.