strobila

strobila – dwa znaczenia:

ciało krążkopława z widocznym podziałem poprzecznym na efyry. W nieco innym ujęciu: łańcuch efyr przed oderwaniem się od polipa,

ciało tasiemców składające się z członów (proglotydów). Ściślej – odcinek tylny ciała tasiemców członowanych.

por. strobilizacja

Kurs: Bezkręgowce (3.6) (3-letnie liceum) – u krążkopławów

Kurs: Bezkręgowce (3.6) (4-letnie liceum) – u krążkopławów

Kurs: Bezkręgowce (6.2) (3-letnie liceum) – u tasiemców

Kurs: Bezkręgowce (6.2) (4-letnie liceum) – u tasiemców

Uwaga: nie pomyl tego pojęcia ze strobilem (kłosem zarodnionośnym).