stroma

stroma – płynne wnętrze plastydów otoczone dwiema błonami. W chloroplaście zawiera enzymy biorące udział w syntezie cząsteczek organicznych z ditlenku węgla i wody (enzymy fazy ciemnej).