struktura drugorzędowa białka

struktura drugorzędowa białka – przestrzenne ułożenie fragmentów łańcuchów polipeptydowych: helisa α  i harmonijka β (pofałdowana płaszczyzna).  Wynika przede wszystkim z tworzenia wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych między atomami tlenu grup peptydowych i atomami wodoru innych grup peptydowych. Do zobrazowania struktury drugorzędowej cząsteczek w modelu wstęgowym używa się charakterystycznych helis (dla helisy alfa) oraz strzałek (dla harmonijki beta)

Uwaga: jeden łańcuch polipeptydowy białka może mieć fragmenty tworzące helisę alfa i inne tworzące harmonijkę beta. 

Krótko: w białku lokalne powtórzone zwinięcia lub zgięcia szkieletu polipeptydowego wynikające z tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy elementami tego szkieletu (bez udziału łańcuchów bocznych).

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.5.) (4-letnie liceum)