struktura trzeciorzędowa

struktura trzeciorzędowa – nieregularne, przestrzenne ukształtowanie cząsteczki białka wynikające z interakcji łańcuchów bocznych biorących udział w interakcjach hydrofobowych, wiązaniach jonowych, wiązaniach wodorowych i mostkach disiarczkowych.