struktura trzeciorzędowa

« Powrót do Słownika

struktura trzeciorzędowa – nieregularne, przestrzenne ukształtowanie cząsteczki białka wynikające z interakcji łańcuchów bocznych biorących udział w interakcjach hydrofobowych, wiązaniach jonowych, wiązaniach wodorowych i mostkach disiarczkowych.

« Powrót do Słownika