struktury homologiczne

struktury homologiczne – cechy budowy występujące u różnych gatunków, podobne ze względu na wspólne pochodzenie. Przykładem struktur homologicznych są ręka człowieka i skrzydło ptaka.

Cechę występującą u dwóch gatunków uznaje się za homologiczną, jeżeli występowała u ich wspólnego przodka. Dwie cechy nazywamy homologicznymi jeśli odpowiadają różnym etapom tej samej serii przemian.Często mówi się i pisze o narządach/organach homologicznych.