struna grzbietowa

wydłużony, elastyczny pręt zbudowany z silnie uwodnionych komórek mezodermy, biegnący wzdłuż osi przednio-tylnej strunowców w grzbietowej części ciała. U strunowców niższych stanowi szkielet osiowy. W rozwoju ewolucyjnym (u kręgowców) jest stopniowo zastępowana przez kręgosłup. U czworonogów zachowuje się tylko u zarodków (u płazów także u larw).

Dla zainteresowanych: u dorosłych ssaków pozostałościami struny grzbietowej są jądra miażdżyste dysków międzykręgowych.

(łac. chorda dorsalis)

Kurs: Strunowce (1.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (1.3.) (4-letnie liceum)