strzemiączko

« Powrót do Słownika

strzemiączko – jedna z trzech kosteczek słuchowych ssaków przekazująca drgania do ucha wewnętrznego (przylega do błony okienka owalnego). 

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (7.3.)

U innych kręgowców czworonożnych kosteczka ta zwykle nazywana jest kolumienką.

Uwaga: także na kolumienkę w puszce zarodnionośnej mchów!

Kurs: Strunowce (8.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (8.4.) (4-letnie liceum)

« Powrót do Słownika