substancja biała

substancja biała – jeden z dwóch podstawowych składników ośrodkowego układu nerwowego. Tworzą ją skupiska wypustek neuronów (dendrytów i aksonów), których ciała znajdują się w substancji szarej. Wypustki te otacza zazwyczaj osłonka mielinowa, której składnikiem są fosfolipidy dające białawe zabarwienie.

Substancja biała leży pod korą mózgu i tworzy różne szlaki łączące poszczególne obszary kory oraz obszary pozakorowe. Również ciało modzelowate (tzw. spoidło wielkie) jest częścią istoty białej.

Odwrotne położenie istoty białej występuje w rdzeniu przedłużonym i rdzeniu kręgowym. Tu otacza ona dookoła centralnie położoną istotę szarą.

(łac. substantia alba)