substytucja pary zasad

substytucja pary zasad – typ mutacji punktowej, w której następuje zamiana jednego nukleotydu i jego partnera w komplementarnej nici DNA na inną parę nukleotydów