sucha masa

sucha masaw biologii masa materiału roślinnego albo zwierzęcego składająca się ze wszystkich składników z wyjątkiem wody (faza sucha). Można o niej mówić, np. w odniesieniu do narządu/organu (liścia, nasiona), tkanki lub komórki.

Jednostką zawartości suchej masy jest [% wag.].

Suchą masę otrzymuje się poprzez wykorzystanie różnych procesów fizycznych (głównie suszenie termiczne) i chemicznych.

Najczęściej pojęcie to wykorzystywane jest w botanice i fizjologii roślin.

Krótko: masa elementu po usunięciu z niego wody.

por. też świeża masa