sukcesja ekologiczna

sukcesja ekologiczna – uporządkowany, kierunkowy proces zmian zachodzących w rozwoju biocenoz/ekosystemów. Podczas sukcesji ekologicznej na danym terenie stopniowo zmienia się skład gatunkowy i złożoność relacji międzygatunkowych. Towarzyszą temu zmiany w siedlisku.

Przejścia/zmiany w składzie gatunkowym biocenoz po zaburzeniach równowagi to sukcesja wtórna. Ustanowienie biocenozy na pozbawionym życia obszarze to sukcesja pierwotna.

W przebiegu s.e. wyróżnić można: stadium początkowe (inicjalne), stadia pośrednie (seralne tworzące serę) i stadium końcowe (klimaks).

Kurs: Ekologia (3.7.)