sukcesja pierwotna

sukcesja pierwotna – typ sukcesji ekologicznej, który pojawia się na terenach, gdzie pierwotnie nie było żadnych organizmów ani wykształconej warstwy gleby.