sukulenty

sukulenty – jedna z dwóch grup ekologicznych kserofitów. Do warunków długotrwałej suszy powietrza i gleby przystosowały się wykształcając miękisz wodonośny (służący do gromadzenia wody w okresach gdy jest ona dostępna) oraz adaptacje umożliwiające radykalne ograniczenie transpiracji (m.in. grubą kutykulę, aparaty szparkowe w zagłębieniach, częste są redukcje powierzchni liści), spowolnienie metabolizmu i specyficzny rodzaj fotosyntezy (typu CAM). Ze względu na miejsce gromadzenia wody wyróżnić można, m.in. sukulenty liściowe (np. aloes, rozchodniki, portulaka) oraz łodygowe (np. kaktusowate). Inną charakterystyczną cechą sukulentów jest płytki, ale szeroko rozpostarty system korzeniowy.

Sukulenty występują najczęściej na obszarach pustynnych, jednak spotykane są we wszystkich strefach klimatycznych (poza rejonami skrajnie chłodnymi).

(łac. succulentus – soczysty)

Kurs: Ekologia (3L)(1.4.)

Kurs: Rośliny (4L)(6.6.)w przyg