sumowanie przestrzenne

« Powrót do Słownika

sumowanie przestrzenne – zjawisko integracji w układzie nerwowym, polegające na wzajem­nym oddziaływaniu pomiędzy potencjałami pobudzającymi i hamującymi wytworzonymi niemal równocześnie przez różne synapsy

« Powrót do Słownika