sumowanie skurczów

sumowanie skurczów – proces progresywnego wzrostu napięcia mięśniowego poprzez akty­wację coraz większej liczby neuronów rucho­wych kontrolujących mięsień