świetlny punkt wysycenia

świetlny punkt wysycenia – w fizjologii roślin natężenie światła, przy którym fotosynteza osiąga maksymalną intensywność i dalsze zwiększanie natężenia nie zwiększa natężenia procesu lub wręcz go hamuje.

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (3.4.)(liceum 4-letnie)

więcej dowiesz się w kursie: Metabolizm (8.10.)(liceum 3-letnie)