symetria promienista

symetria promienista – symetria, w której ciało może być podzielone na większą liczbę lustrzanych połówek przez płaszczyzny podziału przebiegające wzdłuż osi środkowej ciała/osi głównej. Ciało takich zwierząt nie ma boków. Do zwierząt o symetrii promienistej należą parzydełkowce i szkarłupnie.