symplast

symplast – ciągły system cytoplazmy żywych komórek rośliny, połączonych plazmodesmami. Umożliwia transport wody, soli mineralnych i asymilatów (cukrów), a także aminokwasów) na duże odległości.

Por. też apoplast

Kurs: Fizjologia roślin (1.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (1.3.) (4-letnie liceum)