symport

symport – rodzaj wtórnego, sprzężonego transportu aktywnego dwóch substancji w tym samym kierunku. Obie substancje są równocześnie przemieszczane poprzez jedno białko błonowe do tego samego przedziału komórkowego.

Przykład: sprzężony transport jonów sodu i cząsteczek glukozy do wnętrza komórek nabłonkowych w jelicie cienkim (Na+-glukoza w proporcji 2:1). Ściślej mówiąc jest to zależny od aktywnego transportu sodu transport glukozy – najpierw jony sodu są aktywnie transportowane poza komórkę, po czym “wracają” wraz z cząsteczkami glukozy – potrzebna jest tu więc napędzana hydrolizą ATP pompa sodowa oraz przenośnik-kontransporter jonów sodu i glukozy. Podobnie działa w komórkach ssaków system symportowy transportu Na+-aminokwasów.

Por. także antyport, kotransport

Kurs: Cytologia (4.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.5.) (4-letnie liceum)