synapsa chemiczna

synapsa chemiczna – rodzaj synapsy, w której szczelina synaptyczna jest relatywnie szeroka. Synapsa chemiczna ma asymetryczną budowę: zakończenie neuronu presynaptycznego tworzy kolbkę synaptyczną, w której są wytwarzane neuroprzekaźniki. Cząsteczki neuroprzekaźnika uwolnione z błony presynaptycznej do szczeliny synaptycznej dyfundują przez nią i łączą się z odpowiednimi receptorami błony postsynaptycznej, powodując jej depolaryzację.

 Synapsy chemiczne mogą pracować tylko jednokierunkowo (są asymetryczne), przekazując sygnały z opóźnieniem. Podlegają tzw. zmęczeniu. Łączą: neurony ze sobą, neurony z komórkami mięśniowymi i neurony z komórkami gruczołowymi.

Por. także synapsa elektryczna

Kurs: Człowiek – reagowanie (1.6.)