synapsa elektryczna

synapsa elektryczna – rodzaj synapsy, w której szczelina synaptyczna jest bardzo wąska, co umożliwia bezpośrednie przechodzenie potencjału czynnościowego między błonami (bez zmiany charakteru impulsu nerwowego). Synapsy elektryczne mogą pracować dwukierunkowo, przekazując sygnały bez opóźnienia.

Krótko: rodzaj synapsy, w której szczelina synaptyczna jest bardzo wąska i przechodzenie potencjału czynnościowego między błonami odbywa się bezpośrednio.

Por. także synapsa chemiczna

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (1.6.)