synapsa

– miejsce komunikacji błony kończącej akson z błoną komórkową drugiego neuronu lub błoną komórki efektora (narządu wykonawczego): mięśnia lub gruczołu. Wyróżnia się synapsy chemiczne i synapsy elektryczne.

Kurs: Histologia (11.2.) (informacje ogólne) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (11.2.) (informacje ogólne) (4-letnie liceum)