syngamia

syngamia – proces zapłodnienia w rozmnażaniu płciowym protistów, roślin i grzybów, polegający na łączeniu się gamet. Obejmuje zlewanie się cytoplazmy obydwu gamet (plazmogamię) oraz łączenie się ich jąder (kariogamię).

por. także izogamia, anizogamia

więcej dowiesz się w kursie: Protisty 4L (2.6.)(liceum 4-letnie) oraz w e-booku

więcej dowiesz się w kursie: Protisty 3L (2.6.)(liceum 4-letnie) oraz w e-booku

więcej dowiesz się w kursie: Grzyby 4L (1.5.)(liceum 4-letnie) oraz w e-booku

więcej dowiesz się w kursie: Grzyby 3L (1.5.)(liceum 4-letnie) oraz w e-booku