system błon wewnętrznych

system błon wewnętrznych – zbiór błon biologicznych w ko­mórce eukariotycznej połączo­nych albo przez bezpośredni fizyczny kontakt, albo przez wymianę błoniastych pęcherzyków. W jego skład wchodzi gładkie i szorstkie retikulum endoplazmatyczne, aparaty Golgiego, lizosomy i wakuole (wodniczki).