system korzeniowy

system korzeniowy – wszystkie korzenie rośliny, które mocują ją w glebie oraz pobierają i transportują wodę wraz ze związkami mineralnymi.

Uwaga: wyróżniamy systemy korzeniowe palowe i wiązkowe.