System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej

System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej – internetowy serwis, którego zadaniem jest umożliwienie wymiany danych pomiędzy osobami i instytucjami w kraju i zagranicą zainteresowanymi informacjami o różnorodności biologicznej w Polsce. Jest częścią ogólnoświatowego systemu wymiany informacji dotyczących różnorodności biologicznej (CHM), utworzonego w celu ułatwiania wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.7.)

Bezpośredni link do serwisu