systematyka

dziedzina naukowa (dział) biologii zajmująca się klasyfikowaniem organizmów oraz określaniem związków pokrewieństwa miedzy nimi. Grupuje organizmy w jednostki (taksony) tworzące układ hierarchiczny.

Organizmy są klasyfikowane na podstawie cech morfologicznych, anatomicznych, biochemicznych, embriologicznych i in. oraz sekwencji DNA.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (9.) (3-letnie liceum)

Kurs: Klasyfikacja organizmów (1.) (4-letnie liceum)

por. także – taksonomia