systemy restrykcji-modyfikacji

systemy restrykcji-modyfikacji – “obronne” systemy enzymatyczne służące bakteriom do niszczenia obcego DNA (DNA bakteriofagów) z jednoczesną modyfikacją własnego DNA zabezpieczającą wrażliwe odcinki przed degradacją. Stąd: restrykcja-modyfikacja. Za restrykcję odpowiedzialne są enzymy restrykcyjne, za modyfikację metylotransferazy. Wszystkie enzymy danego systemu rozpoznają jedną, specyficzną sekwencję o długości 4-8 par zasad (często palindromową). Systemy odkryto w latach 50tych XX w.

Uwaga: systemy takie wykryto także u niektórych prostych eukariontów, np. u zielenicy z rodzaju Chlorella.

Por enzymy restrykcyjne, metylotransferazy DNA

Kurs: Biotechnologia (2.4.)