szczękoczułki

szczękoczułki (chelicery) – pierwsza para szczypcowatych, sztyletowatych lub pazurokształtnych odnóży służących do odżywiania, cha­rakterystyczna dla szczękoczułkowców