szczelina synaptyczna

szczelina synaptyczna – wąska przestrzeń oddzielająca zakończenie synaptyczne neuronu przewodzącego od neuronu odbierającego lub komórki efektorowej.